Aliments

Qualsevol país necessita disposar de programes de control d’aliments per a garantir que aquells que siguin comercialitzats en el seu àmbit territorial siguin innocus i de qualitat acceptable.

Els perills per a la salut causats pels aliments poden provenir de les matèries primeres utilitzades, la manipulació i totes les fases d’elaboració, transport, emmagatzematge i venda dels aliments.

Aqualab ofereix els següents anàlisis:

  • Anàlisi microbiològic de menjars preparats, matèria primera, productes elaborats i productes no elaborats (Segons Real Decreto 3484/2000).
  • Anàlisis Físico-químics (Segons Real Decreto 3484/2000).
  • Control higiènic-sanitàri de manipuladors (Segons Real Decreto 202/2000).
  • Elaboració i seguiment de APPCC (Segons Real Decreto 2207/1995).

NORMATIVA

Real Decreto 3484/2000 pel que s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.
http://www.boe.es/boe/dias/2001/01/12/pdfs/A01435-01441.pdf

Real Decreto 202/2000 pel que s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments.
http://www.boe.es/boe/dias/2000/02/25/pdfs/A08294-08297.pdf

Real Decreto 2207/1995 pel que s’estableixen les normes d’higiene relatives als productes alimentaris.
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/27/pdfs/A07381-07386.pdf

 

Aliments1Aliments2