Presa de mostres

  • Presa de mostres per a l’aïllament de Legionella segons Real Decreto 365/2003 i Decret 352/2004. Mètode aplicable a aigües ambientals incloent aigües continentals, de consum i sistemes de refrigeració.
  • Presa de mostres per a l’anàlisi de potabilitats segons Reial Decret 140/2003. Mètode aplicable a aigües de qualsevol procedència.
  • Presa de mostres per a l’anàlisi de bany/piscines segons Decret 95/2000 i Real Decreto 742/2013. Mètode aplicable a aigües de piscines, de qualsevol procedència, ja siguin piscines exteriors, piscines interiors climatitzades, jacuzzis.
  • Presa de mostres per a l’anàlisi d’aigües residuals segons Reial Decret 849/1986.
  • Presa de mostres d’aire segons Norma UNE 100012:2005, Norma UNE 171330, Norma UNE 171340/2012. El mètode es basa en el mostreig de l’aire mitjançant l’aparell Mas-100 (mostreig per impacte).
  • Presa de mostres de superfícies de tot tipus d’instal·lacions. Mètode amb placa de contacte.
  • Presa de mostres d’aliments segons Reial Decret 3484/2000. Mètode aplicable a menjars preparats, matèria primera, productes elaborats i no elaborats.

Presa Mostres 1Presa Mostres 2