Piscines

Les piscines d’ús públic, els hidromassatges, els banys termals i en general les zones d’aigües recreatives han de complir tot un conjunt d’actuacions de les quals és fonamental tenir un control de qualitat de l’aigua per tal d’evitar efectes negatius sobre la salut i el benestar de les persones usuàries. Segons els decrets 95/2000 i 165/2001 pels que s’estableixen les normes sanitàries a les piscines d’ús públic i el Real Decreto 742/2013 pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

Aqualab ofereix els següents anàlisis:

Normativa

Real Decreto 742/2013, per el que s’ estableixen els criteris tècnic- sanitàris de les piscines. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/09/27/742

Decret 95/2000 pel qual s’ estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ ús públic.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=232053
Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=260850

Dsc 0036