Piscines

Les piscines d’ús públic, els hidromassatges, els banys termals i en general les zones d’aigües recreatives han de complir tot un conjunt d’actuacions de les quals és fonamental tenir un control de qualitat de l’aigua per tal d’evitar efectes negatius sobre la salut i el benestar de les persones usuàries. Segons els decrets 95/2000 i 165/2001 pels que s’estableixen les normes sanitàries a les piscines d’ús públic i el Real Decreto 742/2013 pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

Aqualab ofereix els següents anàlisis:

  • Anàlisi fisicoquímic de l’aigua de bany/piscines.
  • Anàlisi microbiològic d’aigües de bany/piscines.
  • Anàlisi de qualitat de l’aire en piscines cobertes.

 

NORMATIVA

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Lleure/Decret95_2000.pdf

http://boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10580.pdf

 

Piscines 1Piscines 2