Aigües residuals

Les aigües residuals han de complir el Reglament dels serveis públics de sanejament que incorpora les determinacions complementàries necessàries per tal d’assegurar el correcte funcionament dels serveis públics de sanejament en ordre a garantir la prevenció de la contaminació, la protecció i la millora de la qualitat i el sanejament de les aigües. Segons el Decret 130/2003, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Aqualab ofereix els següents anàlisis:

  • Anàlisi de paràmetres fisicoquímics.
  • Anàlisi de paràmetres microbiològics.
  • Anàlisi de compostos orgànics i inorgànics.
  • Anàlisi ocasional o especial.

 

NORMATIVA

http://www.upf.edu/sintesi/2003/dmg130.htm

 

Residuals1Residuals2