Formació

Aqualab realitza cursos de formació individual, col·lectiva, general o específica, adaptant-se als interessos particulars de cada sector.

Curs homologat de manteniment higienicosanitari d'instal·lacions de risc front Legionel·la

Segons l’Ordre SCO/317/2003  per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels Cursos de Formaciò del personal que realitza les operacions de manteniment higiènic sanitàri d’instal·lacions amb risc de legionel·losis.

–Amb totes les novetats sobre el Real Decreto 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris pota la prevenció i el control de la legionel·losi.

Curs presencial:  Durada 25 hores.

PRÒXIMA CONVOCATORIA: Del 21 de Novembre de 2022 al 25 de Novembre de 2022

Per més info: comunicacio@aqualab.es

Curs de renovació del certificat homologat de manteniment higienicosanitari d'instal·lacions de risc front Legionel·la

Segons l’Ordre SCO/317/2003  per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels Cursos de Formaciò del personal que realitza les operacions de manteniment higiènic sanitàri d’instal·lacions amb risc de legionel·losis.

–Amb totes les novetats sobre el Real Decreto 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris pota la prevenció i el control de la legionel·losi.

Curs presencial: Durada 10 hores.

PRÒXIMA CONVOCATORIA: 21 i 23 de Novembre de 2022

Per més info: comunicacio@aqualab.es