Fisicoquímics i aerobis

Les torres de refrigeració i condensadors evaporatius han de complir tot un conjunt d’actuacions de les quals és fonamental tenir un control de qualitat de l’aigua per tal d’evitar efectes negatius sobre la salut i el benestar de les persones usuàries. Segons el Real decreto 487/2022 i el Decret 352/2004 pel qual s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Aqualab ofereix els següents anàlisis:

Normativa

Dsc 0057