Professionals

L’equip humà del nostre laboratori està format pels millors professionals amb una alta qualificació i especialització tècnica.

Tenim una experiència acumulada de 30 anys realitzant investigació i més de 10 anys realitzant anàlisis, amb una gran fiabilitat i confiança en els nostres resultats.

Tot això ens permet oferir als nostres clients la màxima qualitat i tranquil·litat en tots els aspectes.