I+D PUBLICACIONS

Aqualab, S.L.

AQUALAB creu en la investigació com un mitjà per millorar la qualitat dels seus serveis i desenvolupar nous productes d’interès en salut pública i ambiental. Per aquest motiu, una de les seves prioritats ha estat des del principi la creació del departament d’investigació i desenvolupament (I+D).

El departament d’investigació i desenvolupament (I+D) d’AQUALAB encamina les seves prioritats en diverses vies:

Actualment AQUALAB participa en diferents projectes d’investigació i desenvolupament d’àmbit nacional i europeu.

Laboratori

AQUALAB disposa d’un dels laboratoris especialitzats en Legionella més importants i avançats tant a nivell nacional com internacional.

Publicacions

Aquestes publicacions es corresponen als estudis sobre Legionella realitzats per membres del nostre grup (GeLeg-AquaLab) en colabaració amb altres autors durant mes de 30 anys.

– La versió completa de l’article es pot sol.licitar a: investigacio@aqualab.es

Estudis sobre Legionella

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8862616/ Primer estudi a nivell mundial sobre la utilitat de l´antigen urinari testat en orina concentrada per el diagnòstic de legionel·losi clínica.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15636295/ En aquest estudi varem demostrar que les aigües de la amjoria mayoria d’hospitals del nostre entorn estaven colonitzats per Legionel·la. Aquest estudi va servir de base per a normes, guies i decrets sorgits a posteriori sobre la prevenció de la legionel·losi en hospitals.

Estudis que demostren la utilitat de les tècniques moleculars davant brots i i faciliten la comprensió de la cinètica de legionel·la en diferents ambients.

Estudis sobre la utilitat de la caracterització de les proteinas de Legionel·la en la clasificación de les espècies i en l’estudi de brots

Sistema inventat i patentat pel nostre grup per a la detecció ràpida de Legionel·la en aigües.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32825468/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30086926/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29217420/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21276147/

Estudis dedicats a la recerca clínica. Han permès conèixer les característiques clinicas de la legionel·losi en la seva màxima dimensió.

La gravetat dels brots es pot correlacionar amb la virulència de les soques, tal com es demostra en aquests estudis.

Resum dels estudis epidemiològics realitzats i publicats pel nostre grup en la seva llarga experiència. Inclou aspectes d’epidemiologia descriptiva i molecular, aixi com fonts o orígens de brots poc coneguts.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392306/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14525702/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16469279/ (Legionelosis. Importancia de la detección precoz para evitar brotes).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18093139/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21339025/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16774560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18208761/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17601811/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18928731/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1334178/

La nostra experiència amb calor i sistema de ionització cobri plata en estudis dissenyats científicament i publicats en revistes de gran impacte.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30472548/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33479467/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17173228/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16938241/