Historia

El Grup d’Estudi de la Legionel·losi (GELeg) va néixer l’any 1983 a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Membres d’aquest grup van crear un laboratori d’investigació de Legionella.

En aquest laboratori i a través de diverses beques d’investigació es van anar desenvolupant i validant tècniques de cultiu, de detecció ràpida, de subtipatge molecular, de virulència de soques i de sensibilitat antibiòtica intracel·lular. Actualment es desenvolupen a més tècniques de genòmica i proteòmica.

Al costat de la dinàmica del laboratori es desenvolupaven projectes epidemiològics, clínics, terapèutics i preventius que han donat els seus fruits en nombroses publicacions tant nacionals com internacionals i comunicacions a Congressos. Al mateix temps s’incorporaven noves persones a l’equip i s’anava desenvolupant el Grup d’Estudi de la Legionel·losi (GELeg), adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Fundació Institut per la Investigació Biomèdica Germans Trias i Pujol.

Fruit de la creixent demanda assistencial generada en els darrers anys degut, entre d’altres, a la nova legislació sobre prevenció de la Legionel·losi, a la major conscienciació sobre aquesta problemàtica i al prestigi tant nacional com internacional de GeLeg, aquest grup era consultat de forma creixent des de nombrosos punts de la geografia espanyola. Per altra banda, la experiència en les tècniques microbiològiques i moleculars de Legionella va fer que nombroses empreses privades i organismes públics sol·licitessin els seus serveis. El volum d’aquests assolit en els darrers anys va desplaçar la vessant investigadora obligant a plantejar la necessitat d’externalitzar el laboratori.

L’any 2003, va néixer així AQUALAB S.L., com “spin off” vinculada a la UAB i dedicada a l’assessoria i anàlisi de l’aigua. Novament, la creixent demanda generada en l’àmbit mediambiental i les necessitats dels nostres clients van impulsar la creació de les àrees d’AIRE, SUPERFÍCIES, ALIMENTS i l’ampliació de l’àrea existent d’AIGUA.