Política de qualitat

La direcció d’ Aqualab ha definit la següent política de la qualitat, a fi de documentar el posicionament del nostre sistema de gestió de la qualitat:

Aquesta política de la qualitat proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius de la qualitat anuals. Esperem que l’aplicació d’aquests conceptes, ens ajudi en la consolidació d’ Aqualab com un grup que afronta el futur amb garanties d’eficàcia i responsabilitat.

Miquel Sabrià
Director
10.01.22