Análisis SARS-CoV-2 aigües residuals

ANÀLISI 
SARS-CoV-2 en aigües residuals RT-PCR
• Qualitativa ( absència/presència)
 
SARS-CoV-2 en aigües residuals RT-PCR
• Quantitativa (nº còpies/ml)
 

El coronavirus SARS-CoV-2 és un virus que causa la malaltia coneguda com SARS-COVID-19.

Aquet virus es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Les persones poden contraure la malaltia si Inhalen aquestes gotetes per proximitat amb la persona infectada o toquen els objectes o les superfícies on han caigut aquestes gotetes i després es toquen els ulls, el nas o la boca.

S´ha demostrat la presencia de COVID-19 a les aigües residuals de la xarxes municipals o de edificis on han estat malalts o persones asimptomàtiques amb COVID-19. La excreció fecal i la troballa del virus a les aigües residuals pot servir de marcador precoç de la existència de COVID a l´edifici i, tanmateix, com indicador de la carga total de virus en l’ instal·lació.

(RT-PCR quantitativa).