Superfícies

En centres esportius i més concretament als vorals d’una piscina i/o zona de dutxes dels vestuaris són espais on es reuneixen un conjunt de característiques idònies pel creixement de fongs, bacteris i llevats, que com sabem, generen problemes molestos pels usuaris d’aquestes instal·lacions.

En centres hospitalaris és important realitzar anàlisis de les superfícies de treball i estris (quiròfans i àrees crítiques) ja que pot ser una de les causes de les infeccions adquirides en l’ambient hospitalari.

En l’interior dels climatitzadors i conductes d’aire també és important prendre mostres de les superfícies per evitar possibles malalties i complicacions que es poden derivar d’una contaminació i d’un mal estat de conservació i neteja del sistema.

En les superfícies i estris de manipulació i/o preparació d’aliments és important realitzar anàlisis de superfícies per evitar possibles contaminacions dels aliments, ja que poden provocar possibles intoxicacions alimentàries.

Per poder garantir la qualitat i higiene de les superfícies d’aquestes zones Aqualab recomana analitzar-les de forma periòdica, segons les normatives aplicables.

Aqualab ofereix els següents anàlisis:

Normativa

Norma UNE 100012:2005 Higienización de sistemas de climatización.

http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/informacion/sanidad_alimentaria/es_1247/adjuntos/NORMICRO2013.pdf

Recopilación normas microbiológicas de los alimentos y asimilados (superficies, aguas diferentes de consumo, aire, subproductos) otros parámetros físico-químicos de interés sanitario. Actualizada a 1 enero 2013.

Dsc 0037
Dsc 0040
Photo 2020 09 10 11 01 15