Compromís de qualitat

Equip2

AQUALAB té com a objectiu prioritari la màxima qualitat.

És un laboratori acreditat per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 amb el número 450/LE920 per la detecció i recompte de Legionella spp, identificació de Legionella pneumophila.

Té el certificat UNE-EN ISO 9001 per la entitat de certificació SPG amb el número de certificat Q160301.

Està inscrit en el registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre R7-187-03.