Compromís de qualitat

AQUALAB té com a objectiu prioritari la màxima qualitat. És el nostre compromís oferir sempre un servei del més alt nivell i d’acord amb els estàndards i certificacions existents.

És un laboratori acreditat per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 amb el número 450/LE920 per la detecció i recompte de Legionella spp, identificació de Legionella pneumophila i la presa de mostres.

Té el certificat UNE-EN ISO 9001 per la entitat de certificació SGS amb el número de certificat Q160301.

Laboratoris De Salut Ambiental I Alimentària Del Departament De Salut De La Generalitat De Catalunya

Està inscrit en el registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre R7-187-03.

Aqualab forma part de LABOplus, un grup de laboratoris privats experts en sanitat ambiental i seguretat alimentària, que neix el 2018, per a donar cobertura dels seus serveis analítics i d’assessoria i consultoria en tot el territori espanyol.